Suorahaku eli executive search eli headhunting on julkisuudelta piilossa oleva tapa rekrytoida avainhenkilöitä yritykseen. Perinteisesti suorahakua on käytetty johdon ja avainhenkilöiden rekrytoinnin välineenä. Markkinatilanteen ja työelämän muuttuessa myös suorahaun käsite on muuttunut ja saanut uusia merkityksiä. Nykyisellään suorahakua käytetään jo varsin yleisesti kaikille tasoille rekrytoitaessa. Suorahaun käsite on arkipäiväistynyt ja laajentunut.

Ennen haun aloitusta on erittäin tärkeää käydä haettavaa profiilia läpi useamman avainhenkilön kanssa. Näin pidetään huoli siitä, että löytyy yhteinen ymmärrys, mitä lähdetään hakemaan ja että kyseessä on varmasti sellainen henkilö, joka vastaa tarpeeseen.

”Suorahakua tehdään niin kauan, että oikea henkilö tehtävään löytyy”

Suorahaussa kartoitetaan markkina laajasti, mikä Suomen kokoisessa maassa usein tarkoittaa sitä, että koko markkina tulee läpikäytyä hyvin. Laajat verkostot ja osaaja poolit nousevat tässä kohtaa keskeisiksi paikoiksi henkilön löytymiseen Tässä on toki vaihtelua aloittain, sillä eri toimialoilla potentiaalisten henkilöidenkin määrä vaihtelee (esim. tiettyä teknistä erityisosaamista vaativa tehtävä vs. toimitusjohtajan positiot). Etsinnän on oltava kattavaa, koska suorahaun keinoin etsitään avainhenkilöitä, yleensä vaativiin asiantuntijarooleihin tai johto- tai keskijohtopositioihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sopivimman henkilön löytymiseen voi mennä aikaa niin sanottuja ”perinteisiä rekrytointeja” kauemmin.