Suorahaku, joka tunnetaan myös nimellä executive search tai headhunting, on luottamuksellinen rekrytointimenetelmä avainhenkilöiden hankkimiseksi yrityksiin. Alun perin suorahakua käytettiin johdon ja avainhenkilöiden rekrytointiin, mutta sen käsite ja käyttöala ovat laajentuneet ajan myötä. Nykyään suorahakua sovelletaan yhä yleisemmin eri rekrytointitasoilla.

Ennen suorahaun aloittamista on ensiarvoisen tärkeää määritellä tehtävän profiili huolellisesti yhteistyössä useiden avainhenkilöiden kanssa. Tämä varmistaa yhteisen näkemyksen siitä, minkälaista osaamista ja kokemusta tehtävään tarvitaan, sekä varmistaa, että valittava henkilö vastaa yrityksen tarpeita.

”Suorahakua tehdään niin kauan, että oikea henkilö tehtävään löytyy”

Suorahaussa kartoitetaan markkinaa laajasti, ja tämä voi tarkoittaa koko maan kattavaa etsintää, varsinkin pienissä markkinoissa kuten Suomessa. Laajat ammattiverkostot ja asiantuntijapoolit ovat olennainen osa etsintäprosessia. Kartoitus on kattava, sillä suorahaulla tavoitellaan usein avainhenkilöitä, jotka täyttävät vaativat asiantuntija- tai johtotehtävät. Tämä prosessi saattaa viedä enemmän aikaa kuin perinteinen rekrytointi, mutta lopputulos on yleensä räätälöity ja vastaa täysin yrityksen tarpeita.