Yrityksessä voi tulla eteen erilaisia jaksoja, jolloin entiset ratkaisut ja osaaminen eivät enää riitä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

  • Halu laajentua kansainvälisille markkinoille
  • Liiketoimintaa halutaan skaalata seuraavalle tasolle
  • Prosessien uudistaminen tietyllä liiketoiminta-alueella
  • Yksikön alas ajo kokonaisuudessaan
  • Yritystä halutaan muokata myyntikuntoon

Tällöin avuksi voidaan ottaa interim-johtaja eli vuokrajohtaja, joka toimii tilapäisesti organisaation apuna, kunnes yhteisesti sovitut tavoitteet on saavutettu.

Miksi kannattaisi ottaa vuokrajohtaja?

Vuokrajohtajat jakautuvat yleensä kahteen eri osa-alueeseen. Ensisijainen tarve vuokrajohtajalle on määräaikaisten projektien ja muutosprosessien läpivienti. Toisekseen interim-ammattilainen auttaa yli tilanteiden, joissa avainhenkilö vaihtuu: hän voi paikata tilapäistä osaamispuutosta esimerkiksi vanhempainvapaiden ja sairaslomien sijaisuuksissa tai irtisanoutumistilanteissa, kun tilalle ei ole vielä löytynyt uutta tekijää.

Näissä tilanteissa me tuomme Interim Management -palvelun avulla yritykselle niiden tarvitseman erityisasiantuntijuuden ja johtamiskokemuksen. Oikealla osaamisella ja motivaatiolla varustetut Interim-ammattilaiset täyttävät organisaation osaamistarpeen ja tukee yrityksen menestystä haastavassa markkinatilanteessa.

Miten Interim Management -vuokrajohtaja­palvelu toimii?

Etsimme ja esittelemme tehtävään sopivat kandidaatit asiakkaalle, joka tekee lopullisen valinnan henkilöstä. Interim-johtaja on työsuhteessa meihin, joka tarkoittaa sitä, että hoidamme työsuhteen hallinnollisen puolen ja kannamme riskin mm. sairaskuluista, jolloin asiakas maksaa vain tehdyistä tunneista. Toisena vaihtoehtona on, että vuokrajohtaja laskuttaa oman yrityksensä kautta. Projektin tai toimeksiannon päättyessä, on myös vuokrajohtajan työ tehty.

Meille on tärkeää löytää se oikea tekijä tehtävään ja panostamme yhteistyössä vahvasti laatuun. Pidämme tiiviisti yhteyttä sekä asiakkaaseen että vuokrajohtajaan koko toimeksiannon ajan ja varmistamme osaltamme, että asiat sujuvat jouhevasti. Tarvittaessa voimme auttaa myös organisaation kehitysprojekteissa.