HR-starttipaja

Toimivampaa rekrytointia

HR-starttipaja on kevyt keino yrityksille saada helposti ja kattavasti kokonaiskuva nykytilan HR-prosesseista ja henkilöstöjohtamisesta sekä tulevaisuuden tavoitetilasta.

Autamme kirkastamaan henkilöstöasioiden hoitamisen, nyky- ja tavoitetilan sekä kokoamaan selkeät toimintatavat- ja mallit. Konkreettisen tiekartan avulla on helppo saattaa kuntoon kehittämistä vaativat osa-alueet. Autamme myös varmistamaan, että yhtiön toiminta kattaa lakisääteiset velvoitteet työoikeuden näkökulmasta ja käytössä olevat työsuhdedokumentit ovat ajantasaiset.

Nykytilanteen avaaminen, HR-prosessien sisäisten vastuiden ja velvoitteiden kirkastaminen sekä riskialttiiden osa-alueiden korjaaminen tuo suojaa yritykselle sekä edistää läpinäkyvyyttä, tasavertaisuutta ja reilua kohtelua sekä vastuullisuuden toteutumista henkilöstön keskuudessa.

Rekrytoinnin nykytilan selvittäminen

Tavoitetilan kirkastaminen

Vastuiden kirkastaminen

Esimiesvalmennukset

Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely