HR-starttipaja

Toimivampaa rekrytointia

HR-starttipaja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada kattava ja helposti ymmärrettävä kokonaiskuva HR-prosesseista ja henkilöstöjohtamisesta, sekä luoda selkeät tavoitteet tulevaisuutta varten.

Tarjoamme apua henkilöstöasioiden hallinnassa selkeyttämällä ja luomalla tarvittavia toimintatapoja ja malleja. Keskitymme erityisesti kehitystä vaativiin osa-alueisiin hyödyntäen konkreettista suunnitelmakokonaisuutta. Takaamme myös, että toimintanne täyttää lakisääteiset työoikeudelliset velvoitteet ja että käytössänne olevat työsuhdedokumentit ovat ajantasaisia

HR-starttipajan avulla pureudumme nykytilanteeseen, selkeytämme HR-prosessien sisäisiä vastuita ja velvoitteita sekä korjaamme riskialttiit osa-alueet. Näin varmistamme yrityksenne suojan ja edistämme tasapuolisuutta, oikeudenmukaista kohtelua ja vastuullisuutta henkilöstön keskuudessa.

Rekrytoinnin nykytilan selvittäminen

Tavoitetilan kirkastaminen

Vastuiden kirkastaminen

Esimiesvalmennukset

Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely